سفارش تبلیغ
صبا
راه ناتمام ...

پدر نبود

جمعه 86 فروردین 3 ساعت 5:13 عصر

 

عاقد دوباره گفت:« وکیلم؟...»، پدر نبودای کاش در جهان ره و رسم سفر نبودگفتند: رفته گل ... نه!... گلی گم... دلش گرفتیعنی که از اجازه ی بابا خبر نبودهجده بهار منتظرش بود و برنگشتآن فصل های سرد که بی دردسر نبودای کاش نامه یا خبری، عطر چفیه ایرویای دخترانه ی او بیشتر نبودعکس پدر، مقابل آینه، شمعدانآن روز دور سُفره، جز چشمِ تر نبودعاقد دوباره گفت:« وکیلم؟...» دلش شکستیعنی به قاب عکس امیدی دیگر نبوداو گفت: با اجازه ی بابا... بله... بله...مردی که غیر آیینه ای شعله ور نبود!


نوشته شده توسط : بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

نظرات دیگران [ نظر]